Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia - 2016. tavaszi forduló eredményei

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara 2016. április 21-én rendezte meg az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (ITDK) tavaszi fordulóját. A felsőoktatási tehetséggondozás kulcsfontosságú állomását jelentő eseményen 28 versenyző 25 pályaművel vett részt, akiknek a felkészülését 20 konzulens oktató segítette.

Az Állam-és Jogtudományi, a Társadalomtudományi és a Közgazdaságtudományi Szekcióban rendkívül változatos témákat dolgoztak fel a versenyzők. A tagozatokban színvonalas előadások hangzottak el. A bíráló bizottságok többsége értékes hozzászólásaival, javaslataival járult hozzá a dolgozatok további fejlesztéséhez. Az eredményhirdetésen Dr. Peres Zsuzsanna KTDT elnök méltatta a benyújtott dolgozatok magas színvonalát, a hallgatók felkészültségét, valamint megköszönte a résztvevők és szervezők kitartó és lelkes munkáját.


A Tudományos Diákköri Konferencia 2016. tavaszi fordulójának eredményei

Állam- és Jogtudományi Szekció

I. helyezett: Gál Fanni (MZSZK)
Témavezető Dr. Orbán Balázs András tanársegéd

II.helyezett: Zachán Cintia (Alkotmány- és összehasonlító jogi TDK)
Témavezető: Dr. Erdős Csaba adjunktus

III. helyezett: Kovács Mercédesz (Alkotmány- és összehasonlító jogi TDK)
Témavezető: Dr. Erdős Csaba adjunktus

Különdíj: Gál Fanni (MZSZK)
Témavezető Dr. Orbán Balázs András tanársegéd

OTDK-ra továbbjutó hallgató:

Gál Fanni (MZSZK)
Témavezető Dr. Orbán Balázs András tanársegéd

Legjobb opponens: Polonkai Dávid (Ostrakon)


Társadalomtudományi Szekció

I.helyezett: Tóth-Zsámboki Balázs (MZSZK)
Témavezető: Paksi-Petró Csilla tanársegéd

II.helyezett: Szabó Liliána (MZSZK)
Témavezetők: Dr. Szabó Gabriella Tünde ügyvédnő és Dr. Tóth Polina gyámügyi előadó

III.helyezett: Gálik Dóra (Ostrakon)
Témavezető: Dr. Zsolt Péter egyetemi docens

Különdíj: Popják Eszter (MZSZK)
Témavezető: Dr. Belényesi Emese egyetemi docens

OTDK-ra továbbjutó hallgatók:

Dézsenyi Fanni (-)
Témavezető: Dr. Koronváry Péter egyetemi docens

Fazekas-Verba Szabolcs és Jakab Helga (-)
Témavezető: Dr. Budai Balázs Benjámin egyetemi docens

Gálik Dóra (Ostrakon)
Témavezető: Dr. Zsolt Péter egyetemi docens

Popják Eszter (MZSZK)
Témavezető: Dr. Belényesi Emese egyetemi docens

Szabó Liliána (MZSZK)
Témavezetők: Dr. Szabó Gabriella Tünde ügyvédnő és Dr. Tóth Polina gyámügyi előadó

Tóth-Zsámboki Balázs (MZSZK)
Témavezető: Paksi-Petró Csilla tanársegéd


Közgazdaságtudományi Szekció

I.helyezett: Kompolti János Ádám (Közgazdaságtudományi TDK műhely)
Témavezető: Dr. Fülöp Katalin egyetemi docens

II.helyezett: Rábl Imre Közgazdaságtudományi TDK műhely)
Témavezető: Dr. Fülöp Katalin egyetemi docens

III.helyezett: Éles Diána és Balogh Zsófi (Közgazdaságtudományi TDK műhely)
Témavezető: Dr. Fülöp Katalin egyetemi docens

Különdíj: Segesdi Petra (MZSZK)
Témavezető: Dr. Novoszáth Péter egyetemi docens

OTDK-ra továbbjutó hallgatók: a tagozat összes hallgatója

Bácsi János (Államháztartási és Közpénzügyi TDK)
Témavezető: Dr. Novoszáth Péter egyetemi docens

Csirinyi Péter (Ostrakon)
Témavezető: Dr. Parragh Bianka adjunktus

Éles Diána és Balogh Zsófi (Közgazdaságtudományi TDK műhely)
Témavezető: Dr. Fülöp Katalin egyetemi docens

Kompolti János Ádám (Közgazdaságtudományi TDK műhely)
Témavezető: Dr. Fülöp Katalin egyetemi docens

Mednyánszky Anna és Tóth Barbara (Közgazdaságtudományi TDK műhely)
Témavezető: Dr. Fülöp Katalin egyetemi docens

Rábl Imre Közgazdaságtudományi TDK műhely)
Témavezető: Dr. Fülöp Katalin egyetemi docens

Segesdi Petra (MZSZK)
Témavezető: Dr. Novoszáth Péter egyetemi docens

Gratulálunk!

  • ITDK 2016. tavasz
  • ITDK 2016. tavasz
  • ITDK 2016. tavasz
  • ITDK 2016. tavasz
  • ITDK 2016. tavasz
  • ITDK 2016. tavasz
  • ITDK 2016. tavasz
  • ITDK 2016. tavasz
  • ITDK 2016. tavasz

ITDK 2016
Általános program

Konferencia kezdete: 15:00 óra.

Előadások ütemezése:

·         Állam- és jogtudományi tagozatoknál:     15 + 5 perc/hallgató

·         Társadalomtudományi tagozatnál:            15 perc/hallgató

·         Közgazdaságtudományi tagozatnál:         15 perc/hallgató

Eredményhirdetés:

·         Ideje: várhatóan 17:30 (a tagozatok munkájának befejezése után).

·         Helyszín: 402-es Dékáni tárgyaló.

Állófogadás:

·         Versenyzők, konzulensek, zsűri és szervezők részére

·         Helyszín: 4. emeleti folyosó.

FELHÍVÁS

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar
Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának
2016. évi tavaszi fordulóján való részvételre


A rendezvény helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar
(1118 Budapest, Ménesi út 5.)

A rendezvény időpontja:
2016. április 21. (csütörtök)


A részvétel feltételei:

A nevezés személyi feltételei:

Az intézményi TDK konferencián történő részvételre az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar BA és MA képzésében részt vevő hallgatók, valamint a 2014/2015 II. félévében és 2015/2016. I. félévében végzettek pályázhatnak, amennyiben megfelelnek a jelen felhívásban és mellékleteiben megfogalmazott valamennyi feltételnek.

A nevezés tartalmi feltételei:

 • a pályamunka rezüméjének benyújtása 2000-2500 leütés terjedelemben magyar és angol nyelven
 • a Kar honlapján található nevezési lap és a témavezetői nyilatkozat kitöltése és benyújtása
 • a kész pályamunka vagy a dolgozatból minimum 20 000 leütés terjedelmű érdemi szövegrész elkészítése és benyújtása (amely tartalmazza a dolgozat hipotéziseinek felállítását, valamint a dolgozatban vizsgált cél és elvárt eredmények pontos meghatározását és a dolgozat teljes tartalomjegyzékét)
 • a fenti, érdemi szövegrészen felül a pályamunka teljes bibliográfiájának összeállítása és benyújtása

Nevezési határidők:

 • rezümé (magyar és angol nyelven történő) benyújtásának határideje: 2016. március 25.
 • a nevezési lap, a témavezetői nyilatkozat és a dolgozat (vagy annak min. 20.000 leütés terjedelmű érdemi része), valamint a teljes bibliográfia benyújtásának határideje: 2016. március 31.

A benyújtás módja:

 • 2 nyomtatott példányban az illetékes Intézet Titkárságára
 • e-mailben az címre

Budapest, 2016. február 1.

Dr. Peres Zsuzsanna
tudományos és nemzetközi dékánhelyettes


MELLÉKLET

A pályamunka tartalmi és formai feltételei:

A nevezés feltétele a képzési idő alatt, önképzési céllal végzett tudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka benyújtása. A pályamunkaként beküldött dolgozat minimum fél szerzői ív (20.000 leütés), maximum 2,5 szerzői ív (100 000 leütés) terjedelmű lehet (szóközökkel, jegyzetekkel, irodalomjegyzékkel, tartalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt).

Amennyiben a pályázó nem a teljesen elkészült dolgozatot nyújtja be pályamunkaként, akkor a pályamunkának tartalmaznia kell minimum a dolgozat hipotéziseinek felállítását, valamint a dolgozatban vizsgált cél és elvárt eredmények pontos meghatározását és a dolgozat teljes tartalomjegyzékét, valamint benyújtandó a pályamunka teljes bibliográfiájának összeállítása is.

Az intézményi TDK-ról a XXXIII. OTDK-ra csak teljesen elkészült pályamunka nevezhető! Formai paraméterek: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság, 2,5 cm margó minden oldalról.

Valamennyi pályamunka szerzői jogi szempontból bármikor ellenőrizhető. Bizonyított plagizálás esetén a pályamunkát a delegáló intézmény egyidejű értesítésével az intézményi TDK-ról ki kell zárni. A plagizálás megítélésében a Magyar Tudományos Akadémia gyakorlata az irányadó.

A tervezett témakörök:

 • Állam- és jogtudomány (Agrár- és szövetkezeti jog; Alkotmányjog; Büntetőjog; Bűntető-eljárásjog; Büntetés-végrehajtási jog; Egyetemes állam- és jogtörténet; Európai közjog; Európai magánjog; Fogyasztóvédelmi jog; Infokommunikációs jog; Jog- és állambölcselet; Környezetvédelmi jog; Közigazgatási jog; Kriminalisztika; Kriminológia; Magyar állam- és jogtörténet; Munkajog; Nemzetközi jog; Nemzetközi magánjog; Pénzügyi jog; Polgári eljárásjog; Polgári jog; Római jog; Szociális jog; Versenyjog),
 • Társadalomtudomány és
 • Közgazdaságtudomány.

Az összefoglalóval (rezümé) szemben támasztott tartalmi és formai követelmények:

Az összefoglalónak (motiváció, célok, módszerek, eredmények) – az alábbi általános bírálati szempontokra figyelemmel – tartalmaznia kell a kutatás eredményeit, valamint a levonható következtetések rövid kivonatát.

Az összefoglaló magyar és angol nyelven (két külön szövegállományban) egyenként 2000-2500 leütés terjedelemben B/5 formátumban készül.

A bemutatásra szánt pályamunkák beküldött összefoglalóiból önálló kötet készül.

A pályamunkák megküldésének rendje:

A rezüméket magyar és angol nyelven (két külön szövegállományban) elektronikus formában, e-mailben legkésőbb 2016. március 25. napjáig kell az e-mail címre megküldeni.

A nevezési lapot nyomtatott formában a témavezető által aláírt nyilatkozattal együtt 1 példányban a 2016. március 31. napjáig az Államtudományi és a Közigazgatási Kar illetékes Intézeti Titkárságára kérjük leadni, valamint ezzel egyidejűleg és az az e-mail címre megküldeni. A nevezési lap és a témavezetői nyilatkozat a Kar honlapjáról letölthető.

A pályamunkákat 2 nyomtatott példányban (kötött vagy fűzött formában) legkésőbb 2016. március 31. napjáig kérjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar illetékes Intézeti Titkárságára leadni, valamint elektronikus formában e-mailben az e-mail címre megküldeni.

A pályamunka nyomtatott példányai közül 1 példány tartalmazza a szerző nevét, a dolgozat címét, valamint a küldő intézményi TDK vagy Szakkollégium nevét. A pályamunka másik nyomtatott példányát jeligével kell ellátni. A jelige semmilyen formában nem utalhat a szerző személyére, illetve a küldő TDK-műhelyre. A jeligével ellátott példányok a dolgozat címén kívül semmilyen más, szerzőre vagy a küldő TDK-műhelyre vagy Szakkollégiumra utaló adatot (utaló megjegyzés, szerzőt, TDK-t vagy nevet tartalmazó fejléc, lábléc vagy egyéb) nem tartalmazhatnak.

A bírálat rendje:

A Kar a benevezett és megküldött pályamunkák témája és száma függvényében alakítja ki az intézményi TDK-konferencia tagozatait. A pályamunkákat és a versenyzők nyilvános védésen nyújtott teljesítményét tagozatonként három oktatóból álló zsűri bírálja el. A Szervezők törekednek arra, hogy az egyes tagozatok zsűritagjai minősített oktatók legyenek, de legalább egy tagnak minősített oktatónak kell lennie. A zsűri tagja az állam- és jogtudomány területének elismert szakembere lehet.

A pályamunkák jeligével ellátott példányát a zsűritagok egységes szempontok szerinti, független előzetes bírálatnak vetik alá. A konferencia egyes tagozataiban a pályamunkák zsűri előtti nyilvános védésére, valamint magyar nyelvű nyilvános vitájára kerül sor. A pályamunkák bemutatására 15 perc, a zsűri bírálatra és a nyilvános vitára 5 perc (pályamunkánként 20 perc) áll rendelkezésre.

Értékelési szempontok:

A benyújtott pályamunkák értékelése írásbeli bírálattal és pontozással történik. A benyújtott pályamunkára adható pontok száma legfeljebb 50.

A benyújtott pályamunkák értékelése során a bírálók és az opponensek az alábbi általános szempontokat veszik figyelembe:

 • A témaválasztás (a szerző egyetemi tananyagon kívüli kérdést vizsgál, illetve egy egyetemi tananyag részét képező kérdés mélyebb, átfogóbb, tudományos igényű vizsgálatát nyújtja; a téma újszerűsége, illetve aktualitása a hatályos jogban);
 • A szakirodalom (feldolgozásának mennyisége, minősége, az idegen nyelvű és hazai szakirodalmi bázis aránya; a vizsgálati módszer megválasztása és alkalmazása)
 • A téma kifejtésének minősége, komplexitása (a téma lehatárolásának indokoltsága, egyértelműsége, a választott célkitűzés eredményes végigvezetése)
 • A pályamunka jellege (eredeti, alkotó jellegű megállapítások;a pályamunka szerzőjétől, valamint a más szerzőktől származó megállapítások és kutatási eredmények egyértelmű elhatárolhatósága; és megindokolt de lege ferenda javaslatok)
 • Formai követelmények (a pályamunka szerkezeti felépítése, belső arányai, logikája és áttekinthetősége; a pályamunka stílusa; korrekt és teljességre törekvő hivatkozási rendszer).

A nyilvános védés értékelése szóbeli bírálattal és pontozással történik. A nyilvános védésre adható pontok száma legfeljebb 50.

Az előadás értékelése során a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontokat tartja szem előtt:

 • A bemutatás tárgyának kijelölése (a prezentáció tárgyául választott dolgozat/rész meghatározásának sikeressége, a bemutatás koherenciája, a gondolati szál végigvezetése a bemutatás egészén, az “üzenet” meghatározása)
 • Kutatási eredmények bemutatása (az eredeti, alkotó jellegű megállapítások kiemelése, rendszerezés, megindokolt –de lege ferenda – javaslatok kiemelése)
 • A bemutatás logikája és stílusa (a bemutatás szerkezeti felépítése, belső arányai, logikája és áttekinthetősége; a bemutatás stílusa, funkcionalitás és az illusztráció anyagai, egységessége, kapcsolattartás a közönséggel, előadói habitus)
 • Eszközhasználat, időgazdálkodás (a bemutatás eszközének megválasztása és alkalmazása, a szabad előadás és/vagy olvasott szöveg egysége, a többféle eszköz összehangoltsága)
 • Vitakészség, reflexiók (a szóban feltett kérdésekre adott válaszok meggyőzősége, lényegre törősége, pontossága)
 • Időgazdálkodás

A nyilvános védés értékelése szóbeli bírálattal és pontozással történik. A nyilvános védésre adható pontok száma legfeljebb 50.

Budapest, 2016. február 1.

Dr. Peres Zsuzsanna
tudományos és nemzetközi dékánhelyettes