Demonstrátori pályázatok a 2017/2018. tanévre

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának intézetei pályázatot hirdetnek demonstrátori feladatok ellátására.

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki:

 • jelen tanévben teljes idejű, támogatott képzésben vesz részt a Karon;
 • jelen tanévben alapképzés III., kivételes esetben II. évfolyamára, vagy mesterképzésre jár;
 • kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik;
 • akinek tanulmányai során minden félévben az ösztöndíj átlageredménye minimum 3,5;
 • a választott szakterület tantárgyából jó (4), vagy jeles (5) eredményt ért el;
 • magatartása, közösségi munkája példás.

A demonstrátori feladatok ellátásáért az EHÖK által megállapított összegű ösztöndíj jár.
A pályázatot a kiíró Intézet titkárságára kell benyújtani 2017. október 2. 16:00 óráig az alábbi adatlapon, aláírva, dátummal ellátva, zárt borítékban.

 • Demonstrátori pályázat_ALKOTMÁNYJOGI INTÉZET 2017_2018 tanév
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat_ÁLLAMELMÉLETI ÉS KORMÁNYZÁSANI INTÉZET 2017_2018 tanév
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat_ÁLLAMHÁZTARTÁSTANI ÉS PÉNZÜGYI JOGI INTÉZET 2017_2018 tanév
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat_CIVILISZTIKAI INTÉZET 2017_2018 tanév
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat_ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLATI INTÉZET 2017_2018 tanév
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori Pályázat_EMBERI ERŐFORRÁS INTÉZET 2017_2018 tanév
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat_EURÓPAI ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI INTÉZET 2017_2018 tanév
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat_KÖZSZERVEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSTANI INTÉZET 2017_2018 tanév
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat_LŐRINCZ LAJOS KÖZIGAZGATÁSI JOGI INTÉZET 2017_2018 tanév
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat_MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI INTÉZET 2017_2018 tanév
 • Fájl letöltése
 • Demonstrátori pályázat_SZAKIGAZGATÁSI ÉS SZAKPOLITIKAI INTÉZET 2017_2018 tanév
 • Fájl letöltése