A Kari Szakkönyvtár állománya

A könyvtár a közigazgatási szakemberek képzésével és továbbképzésével foglalkozó Államtudományi és Közigazgatási Kar színvonalas szakirodalmi ellátását hivatott szolgálni és ennek szellemében alakítja állományát. Közigazgatási szakkönyvtárként speciális helye és szerepe van az országos könyvtári hálózatban, mivel egyedüliként teljességre törekvően gyűjti a hazai közigazgatás-tudományi szakirodalmat.

A könyvtár fő gyűjtőkörét a következő szakterületek alkotják:

  • a hazai közigazgatás- és államtudományi szakirodalom egésze
  • a külföldi közigazgatás- és államtudományi szakirodalom válogatott dokumentumai
  • a jogtudományi, politikatudományi irodalom széles köre
  • az európai integráció és az Európai Unió dokumentumai
  • a Karon oktatott tantárgyakhoz kapcsolódó tudományágak és ezek határtudományainak szakirodalma
  • kari jegyzetek, tankönyvek, kötelező és ajánlott irodalom
  • az oktatáshoz, tudományos kutatáshoz szükséges alapvető kézi- és segédkönyvek
  • a Karon készült szakdolgozatok

A könyvtár állománya jelenleg több mint 70.000 könyvet és bekötött folyóiratot, mintegy 2.400 jegyzetet, közel 200 elektronikus szakmai adatbázist, CD- és DVD-ROM-ot és 170 féle kurrens folyóiratot tartalmaz. A szakdolgozatokat 2008-tól csak elektronikus formában őrizzük, ezek száma meghaladja az 2.200-at.

A könyvek jelentős része a 120 férőhelyes olvasótermek szabadpolcain, tematikus rendben került elhelyezésre, bizonyos állományrészek pedig a raktárból kérhetők.

Az 1996 után beszerzett könyvek mindegyike megtalálható a számítógépes katalógusban, a korábbiak retrospektív feldolgozása folyamatos.