• konyvtar

Könyvtárhasználat

A könyvtár szolgáltatásai csak érvényes olvasójeggyel vehetők igénybe. A beiratkozás ingyenes és a személyazonosság igazolásával minden tanév elején meg kell újítani.

 A könyvtárhasználatra jogosultak köre:

 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alkalmazottai;
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának beiratkozott hallgatói;
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem más karaira beiratkozott hallgatók férőhely függvényében;
 • eseti engedéllyel más személyek
   

A Könyvtár szolgáltatásai

Hagyományos szolgáltatások

Hallgatóknak
 

 • könyvtárlátogatás
 • az állomány helyben használata
 • nyomtatott és elektronikus állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár szolgáltatásairól
 • tankönyvek kölcsönzése
 • előjegyzés
 • szaktájékoztatás
 • fénymásolás


A Kar oktatóinak a fentieken kívül
 

 • kölcsönzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • irodalomjegyzékek összeállítása megadott témában
 • jogszabályok, jogszabályhelyek kikeresése megadott témában


Az Egyetem oktatóinak
 

 • könyvtárlátogatás
 • a kijelölt állományrészek helyben használata
 • információk a könyvtárról és a könyvtári rendszerről
 • katalógusok használata
 • szaktájékoztatás


Számítógépes szolgáltatások
 

 • internethasználat
 • WIFI hozzáférés
 • a könyvtári gépekre telepített programok használata
 • a könyvtár által megvásárolt szakmai adatbázisok használata
 • a könyvtár által előfizetett online adatbázisok, e-folyóiratok használata
 • a könyvtár állományában lévő multimédiás CD- és DVD-ROM-ok megtekintése
 • nyomtatás, szkennelés, CD/DVD-írás

A könyvtár szolgáltatásai – a fénymásolást, nyomtatást, szkennelést és CD/DVD-írást kivéve – ingyenesek.

Hallgatók részére kölcsönözhető tankönyvek 

 • Hallgatók részére kölcsönözhető tankönyvek 2016.10.26. szerinti állapot
 • Fájl letöltése