Szűkítés


Kategóriák


Minden Címke 150

Fél évszázad a felsőoktatásban

  • fokep
  • dsc1468 2
  • dsc1478 2
  • dsc1497 2
  • dsc1506 2
  • dsc1551 2
  • dsc1557 2
  • dsc1574 2
  • dsc1581 2
  • dsc1593 2
 • Előző
 • Következő

Dr. Máthé Gábor prof. emeritus 50 éves jog- és közigazgatás-tudományi oktatómunkája előtt tisztelgett az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kara. A jubileum alkalmából tanulmánykötettel is köszöntötték, amely fejet hajt a professzor fél évszázados munkássága előtt.

Máthé Gábor jogtörténész, az állam- és jogtudományok habilitált doktora, egyetemi tanár, akit 2012-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntettek ki. Az elmúlt 50 évben az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Károli Gáspár Református Főiskola Állam- és Jogtudományi Karán, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának jogelőd intézményein oktatott és töltött be vezetői tisztségeket. Közéleti tevékenységként tagja a Magyar Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottságának és a Felsőoktatási Tudományos Tanácsnak; elnöki szerepet tölt be az Országos Tudományos Diákköri Tanács Állam- és Jogtudományi Bizottságában, a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlésének tagja és doktorképviselője, valamint az MTA Közigazgatás-tudományi Bizottságának titkára. Főbb kutatási területe a magyar alkotmány- és közigazgatás intézményrendszerének fejlődéstörténete, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás határterületű problematikája, valamint a közigazgatási büntetőjog elmélete. E témakörökben több száz publikációja jelent meg, köztük idegen nyelvű monográfiák és tanulmánykötetek. Nevéhez kötődik az egyetemi szintű közigazgatás-tudományi szakemberképzés tantervi kidolgozása és bevezetése. Jelenleg is az ÁKK Magyar Állam- és Jogtörténeti Intézet professor emeritusa, valamint az NKE Közigazgatási Doktori Iskolájának törzstagja.

Az ünnepelt a kar és jogelőd intézményeinek ikonikus alakja, jogászok és közigazgatási szakértők generációi tanulhattak kezei alatt. Állam- és jogtörténeti előadásait, valamint legendás humorát a mai napig idézik a tanítványok. Prof. Dr. Kis Norbert köszöntőbeszédben emlékezett meg munkásságáról. Az ÁKK dékánja kiemelte, hogy az elődintézményekben tanulmányokat folytató, mára a közigazgatás személyi állományát gazdagító szakértőknek az első, ami az almamaterről eszükbe jut, az a professor emeritus személye. „A négy évtizedes intézménytörténet nagy részben Máthé Gábor története.” Kis Norbert felidézte oktatói pályafutásának elejét, őt a Jogtudományi Tanszéken mentorálta a professzor. „23 évvel ezelőtt ott kezdtem el megtanulni tőle, hogy mit is jelent a felsőoktatásban dolgozni, hogy mit jelent ez a hivatás.” Azóta már barátsággá alakult a kapcsolat. „Sosem éreztem és ma sem érzem, hogy 30 év lenne a korkülönbség, olyan mintha 1 év sem lenne közöttünk. Ez az igazi életművészet és ez az igazi barátság.” Az ünneplő közösség nevében is megköszönte a dékán Máthé Gábor barátságát, szeretetét és odaadó munkáját.

Dr. Béli Gábor, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense kifejtette, hogy a pécsi Állam- és Jogtudományi Karon külön tagozaton tanulhattak az Államigazgatási Főiskolát végzett hallgatók. Jogtörténet vizsgán mindig előkerült Máthé Gábor személye mint a főiskola egyik legmeghatározóbb oktatója. A docens a szakma nevében is köszöntötte a professzort. Rávilágított, hogy a tudományos diákköri közös munka során Máthé Gábor személye meghatározta a mozgalmat. A Magyar Tudományos Akadémia IX. osztály Jogtörténeti Albizottságában több évtized állam- és jogtörténeti kutatói munkásságát fogták össze. Béli Gábor végül egy személyes történetet is megosztott: „Nekem van egy állandó lektorom, aki nem más, mint Máthé Gábor.”

„1967-ben egy deli, slang, ambiciózus és karizmatikus úriember felrohant hozzám az előadóterembe: Haver, a Kovács demonstrátort keres. Gyere!” – emlékezett vissza Dr. Révész T. Mihály, a Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi docense, hogy indította el a tudományos pályán Máthé Gábor. „Így kezdődött a mi barátságunk.” Az egyetemi docens a barátok nevében foglalta össze az elmúlt 5 évtizedet, amely összefűzte a professor emeritussal. „100 szemeszter, vagy 50 év önmagában nem nagy teljesítmény. Jó gének és egy kis szerencse kell hozzá. De ha ehhez párosul 50 év alkotómunkás, teljesítménnyel teli produktuma, akkor az már rendben van. Az a majd 200 publikáció, kötet munkás életről tanúskodik.” A közös munka során számos történet fennmaradt az ünnepelttel, mégis a legemlékezetesebb, amikor közös könyvet írtak az ELTE történetéről. Ezt Révész T. Mihály akkor igen komolyan vette, így Máthé Gábor csak ennyit tanácsolt számára: „Ne vedd komolyan, haver. Vedd tudomásul: megindultál a pályán. Nem leszel sem több, sem kevesebb, mint élő-holt lábjegyzet.”

„Gáborban az tetszett nagyon, túl azon, hogy milyen szakmai és egyéb oktatói kvalitással rendelkezik, hogy egy kiváló ember és nagyon jó humora van” – emlékezett pohárköszöntőjében vissza Prof. Dr. Horváth Attila alkotmánybíró, intézetvezető egyetemi tanár arra az időszakra, amikor belecsöppent a 80-as években a Magyar Jogtörténeti Tanszék munkájába. Kiemelte, hogy a tanszéki értekezletek mindig jó hangulatban teltek, köszönhetően a professzornak. Hozzátette, hogy karrierútjának megkerülhetetlen segítője az ünnepelt Máthé Gábor.

„Jó volt köztetek élni. Ez egy jó csapat. Nem az évtizedek az érdekesek, hanem az emlékek, amelyeket egymással és egymás iránt tettünk – mondta Máthé Gábor, majd köszönetet mondott a feleségének, barátainak és a szakmának a meglepetésért és az eltöltött közös évekért.

A jubileumi tanulmánykötetben Dr. Peres Zsuzsanna, az NKE ÁKK tudományos és nemzetközi dékánhelyettesének szerkesztő munkássága alatt, 42 kolléga, barát és tanítvány köszöntette az ünnepeltet egy-egy tanulmánnyal.


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: Máthé Gábor, 2017