Szűkítés


Kategóriák


Minden Címke 2


Jelenleg 1 bejegyzés található Hír kategóriában

Tanévnyitó

    • ktk elso tanev kep

Az első és máig egyetlen közigazgatás-tudományi doktori iskola nyitja meg első tanévét Magyarországon, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen - mondta Prof. Dr. Patyi András, az intézmény rektora a szeptember 17-én tartott ünnepélyes tanévnyitón. Elsőnek és egyetlennek lenni jó - folytatta a rektor. Elsőnek és egyetlennek lenni felelősséggel jár, de könnyen kényelmessé is tehet bennünket - jegyezte meg Patyi András. Kényelmességnek azonban sem a közigazgatásban, sem a közigazgatás-tudományi doktori iskolában helye nem lehet - fogalmazta meg elvárásait az egyetem rektora.

A rektor szerint nemcsak azért nincs helye kényelmességnek, mert lelkiismeretes munkára kötelez minden doktorandusz hallgatót a tanévnyitón letett fogadalom, hanem azért is, mert aki a közigazgatást vizsgálja, az maga is a közigazgatás részévé válik. A közigazgatás pedig mindig feladataira koncentráltan, a számára meghatározott célok elérése, a kitűzött értékek megvalósítása érdekében, változó társadalmi környezetben állandóságot biztosítva kell, hogy dolgozzék.

A közigazgatást a szakértők fogalomhármasokkal szokták leírni - mondta a rektor megnyitó beszédében. Szokás beszélni a közigazgatás alanyairól, tárgyairól és tartalmáról. Egy másik, egymásba záródó fogalomhármas a szervezet, a működés, és a normativitás.

Várakozás, remény, támogatás - ez az egyik olyan fogalomhármas, mely a rektor szerint a most alakult Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolát jellemezni fogja. Megalapítását várakozás előzte meg, működését remény kíséri, eredményeit támogatás segíti - bontotta ki Patyi András a három hívószót. A támogatás körébe tartozik az a belső, egyetemi pályázat is, amit az az intézmény munkatársai számára ír ki, tudományos fokozatuk megszerzésének teljes vagy részbeni anyagi támogatására (képzési és fokozatszerzési költségeik átvállalása útján). Ezt az egyetem előző évi takarékos gazdálkodása teszi lehetővé.

Az ünnepélyes tanévnyitót megtisztelte jelenlétével Biró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára is, aki köszöntőjében történelmi jelentőségűnek nevezte a doktori iskola indulását, mely szerinte a közigazgatás-tudomány önálló műhelyének alapítását jelenti.

Az ünnepségen vette át Prof. Dr. Bukovics István, a doktori iskola vezetője a szervezet alapítólevelét Prof. Dr. Szakály Sándor tudományos rektorhelyettestől, az Egyetemi Doktori Tanács elnökétől.

Egy tudományág fejlődésének megvannak a maga szakaszai – mondta Bukovics István az okirat átvétele után. A közigazgatás-tudomány most jutott el oda, hogy megfeleljen a tudományos paradigma koncepciónak: van módszere, modellje, értékismérve – beszélt a professzor a közigazgatás-tudományról. Hozzátette: a fiatal tudományág már nemcsak a jelenségek követésére alkalmas, hanem proaktív is tud lenni.

A Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált és az Oktatási Hivatal által regisztrált doktori képzés elindulása egy több évtizedes folyamat eredménye, melynek során a közigazgatás, mint tudomány megjelent, és önálló tudományággá vált a társadalomtudományok területén. A doktori iskola a következő hat átfogó kutatási területet hirdeti meg:

  • közjog és közigazgatás,
  • állam és társadalom,
  • közmenedzsment,
  • állam és ökonómia,
  • közigazgatás a nemzetközi és európai térben,
  • emberi erőforrás.

Ezeken belül 69 kutatási téma közül választhattak a jelentkezők, akik 46 kiemelkedő tudású professzor és tudományos szakember irányításával folytathatják tanulmányaikat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában összesen 45 doktorandusz hallgató kezdi meg tanulmányait idén ősszel.