Szűkítés


Kategóriák


Kiválasztott Címke

KDI

Minden Címke 150


Jelenleg 10 bejegyzés található KDI cimkével

Második Hallgatói Kutatói Fórum

2015. május 14-én sikeresen lezajlott a Doktori Iskola második Hallgatói Kutatói Fóruma. A hallgatók a kutatási területeknek megfelelő hat szekcióban adtak számot felkészültségükről és tudományos előrehaladásukról.
Ezen felül, ebben az évben egy hetedik, idegen nyelvű szekció is megrendezésre került, ahol angol nyelven, a külföldi hallgatók mellett, számos magyar doktorandusz hallgató is beszámolt tudományos munkájáról.
A hét szekcióban 55 előadás hangzott el, amelyek szerkesztett formában kerülnek fel a Doktori Iskola honlapjára.

Lezajlott a felvételi

  • dsc 0624

2014. május 29-én tartotta a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola felvételi meghallgatását. A jelentkezőket két csoportra osztva - a hat kutatási területből két felvételi csoportot képezve - hallgatta meg a felvételi bizottság, amely a Doktori Iskola vezetőjéből, a vezető helyetteséből és  a hat kutatási terület egy-egy képviselőjéből állt. A jelentkezők a felvételi meghallgatáson a kutatási témájukról, kutatási célkitűzéseikről, tervezett kutatási módszereikről adtak számot.

A felvételi bizottság a jelentkezők közötti felvételi sorrendet a publikációs pontok, a nyelvvizsgára kapott pontok, valamint a habitusvizsgálaton megszerzett pontok összesítéséből alakította ki, és e szerint tesz javaslatot a Doktori Iskola Tanácsának. A Tanács június 10-i ülésén tárgyalja meg a felvételi bizottság javaslatát, majd kialakítja saját álláspontját, s ez alapján teszi meg a felvételre vonatkozó előterjesztését a június 24-én ülésező Egyetemi Doktori Tanácsnak. A felvételizők az Egyetemi Doktori Tanács határozata után, július folyamán, az Egyetemi Tudományszervező Központtól kapnak majd tájékoztatást a felvételi eredményéről.


Együttműködési megállapodás aláírása

  • 2014_04_16_KDI_Kúria_aláírás
  • 2014_04_16_KDI_Kúria_aláírás
  • 2014_04_16_KDI_Kúria_aláírás

2014. április 16-án együttműködési megállapodás aláírására került sor a Kúria és nyolc egyetem doktori iskolái között. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának képviseletében Prof. Dr. Bukovics István, a Doktori Iskola vezetője látta el kézjegyével a dokumentumot.

Az együttműködési megállapodás célja egyrészt a gyakornoki rendszer kialakítása a Kúrián meglévő szakmai tapasztalaton alapuló tudásbázis megosztása a doktori iskolák hallgatóival, másrészt a hallgatók kutatási területet érintő témakörökről a Kúria bírói tanácsai tájékoztatást kapjanak a szakterületi témakörükben.

Az elmélet és a gyakorlat kapcsolatának szorosabbá tétele nem csupán a jogász- és közigazgatás-képzés színvonala, hanem a Kúria működése szempontjából is jelentős hozadékkal jár, mert a Kúria jogegységesítő feladatának fontos eszköze a joggyakorlat-elemzés, amely elképzelhetetlen elméleti szakemberek közreműködése nélkül. A társadalomtudomány fejlődése szempontjából hasznos, ha a jogalkalmazás élő gyakorlatának ismerete, elemzése jelen van úgy a mesterképzésben mint a doktorandusz képzésben.

Az együttműködési megállapodás értelmében a Kúria az általa létrehozott és működtetett gyakornoki rendszer keretében lehetővé teszi az állam- és jogtudományi, közigazgatás-tudományi karok doktori iskolái hallgatói számára a tudományos kutatást a Kúrián, az általa kiírt pályázaton nyertes hallgatók számára. A szerződő felek ezen túlmenően is kölcsönösen lehetőséget biztosítanak egymásnak a tudományos és szakmai rendezvényeiken való részvételre.

Fotók forrása: Kúria


Kutatói fórumot tartott a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

  • kdi

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 2014. május 15-én tartotta a 2013/2014-es tanév kutatói fórumát. A program Dr. Cserny Ákos, a Közigazgatás-tudományi Kar dékánjának köszöntője után plenáris üléssel kezdődött, melyen Prof. Dr. Bukovics István, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője tartott bevezető előadást "Tudomány a tudományról" címmel. Ezután a fórum két-két kutatási terület összevonásával három szekcióban ülésezett, amelyek keretében 33 előadás hangzott el.

Összességében elmondható, a kutatói fórum elérte kitűzött célját. A hallgatók színvonalas prezentációikkal tanúbizonyságot adtak felkészültségükről és kutatói előrehaladásukról. Ez az eredmény jó alapot teremt arra, hogy a Doktori Iskola hallgatóinak nevével a jövőben is találkozzunk a különböző tudományos műhelyekben.

A kutatói fórum anyagából tanulmánykötet készül, melyet a Doktori Iskola honlapján tekinthetnek majd meg az érdeklődők.

Cimkék: KDI

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 2014/15. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

  • dsc 0624

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet doktori (PhD) képzésre és egyéni felkészülésre a 2014 szeptemberétől kezdődő tanulmányi időszakra.

Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely a közigazgatást érintő területen kutató szakembereknek biztosít lehetőséget, valamint készíti fel a tudományos fokozat megszerzésére, tágabb értelemben pedig hozzájárul a tudományos elit utánpótlásához.

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola célkitűzései, kutatási területei, jelentkezési feltételei, dokumentumai, törzstagjai és oktatóinak legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu) valamint a Közigazgatás-tudományi Kar honlapján.

A felvételi pályázat benyújtásának határideje 2014. március 3 – 2014. április 1. között.

www.ktk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/jelentkezesi-lehetoseg-a-kdi-be-es-felveteli-informaciok


Tanévnyitó

  • ktk elso tanev kep

Az első és máig egyetlen közigazgatás-tudományi doktori iskola nyitja meg első tanévét Magyarországon, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen - mondta Prof. Dr. Patyi András, az intézmény rektora a szeptember 17-én tartott ünnepélyes tanévnyitón. Elsőnek és egyetlennek lenni jó - folytatta a rektor. Elsőnek és egyetlennek lenni felelősséggel jár, de könnyen kényelmessé is tehet bennünket - jegyezte meg Patyi András. Kényelmességnek azonban sem a közigazgatásban, sem a közigazgatás-tudományi doktori iskolában helye nem lehet - fogalmazta meg elvárásait az egyetem rektora.

A rektor szerint nemcsak azért nincs helye kényelmességnek, mert lelkiismeretes munkára kötelez minden doktorandusz hallgatót a tanévnyitón letett fogadalom, hanem azért is, mert aki a közigazgatást vizsgálja, az maga is a közigazgatás részévé válik. A közigazgatás pedig mindig feladataira koncentráltan, a számára meghatározott célok elérése, a kitűzött értékek megvalósítása érdekében, változó társadalmi környezetben állandóságot biztosítva kell, hogy dolgozzék.

A közigazgatást a szakértők fogalomhármasokkal szokták leírni - mondta a rektor megnyitó beszédében. Szokás beszélni a közigazgatás alanyairól, tárgyairól és tartalmáról. Egy másik, egymásba záródó fogalomhármas a szervezet, a működés, és a normativitás.

Várakozás, remény, támogatás - ez az egyik olyan fogalomhármas, mely a rektor szerint a most alakult Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolát jellemezni fogja. Megalapítását várakozás előzte meg, működését remény kíséri, eredményeit támogatás segíti - bontotta ki Patyi András a három hívószót. A támogatás körébe tartozik az a belső, egyetemi pályázat is, amit az az intézmény munkatársai számára ír ki, tudományos fokozatuk megszerzésének teljes vagy részbeni anyagi támogatására (képzési és fokozatszerzési költségeik átvállalása útján). Ezt az egyetem előző évi takarékos gazdálkodása teszi lehetővé.

Az ünnepélyes tanévnyitót megtisztelte jelenlétével Biró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára is, aki köszöntőjében történelmi jelentőségűnek nevezte a doktori iskola indulását, mely szerinte a közigazgatás-tudomány önálló műhelyének alapítását jelenti.

Az ünnepségen vette át Prof. Dr. Bukovics István, a doktori iskola vezetője a szervezet alapítólevelét Prof. Dr. Szakály Sándor tudományos rektorhelyettestől, az Egyetemi Doktori Tanács elnökétől.

Egy tudományág fejlődésének megvannak a maga szakaszai – mondta Bukovics István az okirat átvétele után. A közigazgatás-tudomány most jutott el oda, hogy megfeleljen a tudományos paradigma koncepciónak: van módszere, modellje, értékismérve – beszélt a professzor a közigazgatás-tudományról. Hozzátette: a fiatal tudományág már nemcsak a jelenségek követésére alkalmas, hanem proaktív is tud lenni.

A Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált és az Oktatási Hivatal által regisztrált doktori képzés elindulása egy több évtizedes folyamat eredménye, melynek során a közigazgatás, mint tudomány megjelent, és önálló tudományággá vált a társadalomtudományok területén. A doktori iskola a következő hat átfogó kutatási területet hirdeti meg:

 • közjog és közigazgatás,
 • állam és társadalom,
 • közmenedzsment,
 • állam és ökonómia,
 • közigazgatás a nemzetközi és európai térben,
 • emberi erőforrás.

Ezeken belül 69 kutatási téma közül választhattak a jelentkezők, akik 46 kiemelkedő tudású professzor és tudományos szakember irányításával folytathatják tanulmányaikat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában összesen 45 doktorandusz hallgató kezdi meg tanulmányait idén ősszel.


Megkezdte első tanévét a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Az első és máig egyetlen közigazgatás-tudományi doktori iskola nyitja meg első tanévét Magyarországon, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen - mondta Prof. Dr. Patyi András, az intézmény rektora a szeptember 17-én tartott ünnepélyes tanévnyitón. Elsőnek és egyetlennek lenni jó - folytatta a rektor. Elsőnek és egyetlennek lenni felelősséggel jár, de könnyen kényelmessé is tehet bennünket - jegyezte meg Patyi András. Kényelmességnek azonban sem a közigazgatásban, sem a közigazgatás-tudományi doktori iskolában helye nem lehet - fogalmazta meg elvárásait az egyetem rektora.
 
 
A rektor szerint nemcsak azért nincs helye kényelmességnek, mert lelkiismeretes munkára kötelez minden doktorandusz hallgatót a tanévnyitón letett fogadalom, hanem azért is, mert aki a közigazgatást vizsgálja, az maga is a közigazgatás részévé válik. A közigazgatás pedig mindig feladataira koncentráltan, a számára meghatározott célok elérése, a kitűzött értékek megvalósítása érdekében, változó társadalmi környezetben állandóságot biztosítva kell, hogy dolgozzék.
 
A közigazgatást a szakértők fogalomhármasokkal szokták leírni - mondta a rektor megnyitó beszédében. Szokás beszélni a közigazgatás alanyairól, tárgyairól és tartalmáról. Egy másik, egymásba záródó fogalomhármas a szervezet, a működés, és a normativitás.
 
Várakozás, remény, támogatás - ez az egyik olyan fogalomhármas, mely a rektor szerint a most alakult Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolát jellemezni fogja. Megalapítását várakozás előzte meg, működését remény kíséri, eredményeit támogatás segíti - bontotta ki Patyi András a három hívószót. A támogatás körébe tartozik az a belső, egyetemi pályázat is, amit az az intézmény munkatársai számára ír ki, tudományos fokozatuk megszerzésének teljes vagy részbeni anyagi támogatására (képzési és fokozatszerzési költségeik átvállalása útján). Ezt az egyetem előző évi takarékos gazdálkodása teszi lehetővé.
 
Az ünnepélyes tanévnyitót megtisztelte jelenlétével Biró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára is, aki köszöntőjében történelmi jelentőségűnek nevezte a doktori iskola indulását, mely szerinte a közigazgatás-tudomány önálló műhelyének alapítását jelenti.
 
Az ünnepségen vette át Prof. Dr. Bukovics István, a doktori iskola vezetője a szervezet alapítólevelét Prof. Dr. Szakály Sándor tudományos rektorhelyettestől, az Egyetemi Doktori Tanács elnökétől.
 
Egy tudományág fejlődésének megvannak a maga szakaszai – mondta Bukovics István az okirat átvétele után. A közigazgatás-tudomány most jutott el oda, hogy megfeleljen a tudományos paradigma koncepciónak: van módszere, modellje, értékismérve – beszélt a professzor a közigazgatás-tudományról. Hozzátette: a fiatal tudományág már nemcsak a jelenségek követésére alkalmas, hanem proaktív is tud lenni.
 
A Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált és az Oktatási Hivatal által regisztrált doktori képzés elindulása egy több évtizedes folyamat eredménye, melynek során a közigazgatás, mint tudomány megjelent, és önálló tudományággá vált a társadalomtudományok területén. A doktori iskola a következő hat átfogó kutatási területet hirdeti meg:
 
közjog és közigazgatás,
állam és társadalom,
közmenedzsment,
állam és ökonómia,
közigazgatás a nemzetközi és európai térben,
emberi erőforrás.
Ezeken belül 69 kutatási téma közül választhattak a jelentkezők, akik 46 kiemelkedő tudású professzor és tudományos szakember irányításával folytathatják tanulmányaikat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában összesen 45 doktorandusz hallgató kezdi meg tanulmányait idén ősszel.

Várakozás, remény, támogatás. Megkezdte első tanévét a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Az első és máig egyetlen közigazgatás-tudományi doktori iskola nyitja meg első tanévét Magyarországon, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen - mondta Prof. Dr. Patyi András, az intézmény rektora a szeptember 17-én tartott ünnepélyes tanévnyitón. Elsőnek és egyetlennek lenni jó - folytatta a rektor. Elsőnek és egyetlennek lenni felelősséggel jár, de könnyen kényelmessé is tehet bennünket - jegyezte meg Patyi András. Kényelmességnek azonban sem a közigazgatásban, sem a közigazgatás-tudományi doktori iskolában helye nem lehet - fogalmazta meg elvárásait az egyetem rektora.


A rektor szerint nemcsak azért nincs helye kényelmességnek, mert lelkiismeretes munkára kötelez minden doktorandusz hallgatót a tanévnyitón letett fogadalom, hanem azért is, mert aki a közigazgatást vizsgálja, az maga is a közigazgatás részévé válik. A közigazgatás pedig mindig feladataira koncentráltan, a számára meghatározott célok elérése, a kitűzött értékek megvalósítása érdekében, változó társadalmi környezetben állandóságot biztosítva kell, hogy dolgozzék.

A közigazgatást a szakértők fogalomhármasokkal szokták leírni - mondta a rektor megnyitó beszédében. Szokás beszélni a közigazgatás alanyairól, tárgyairól és tartalmáról. Egy másik, egymásba záródó fogalomhármas a szervezet, a működés, és a normativitás.

Várakozás, remény, támogatás - ez az egyik olyan fogalomhármas, mely a rektor szerint a most alakult Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolát jellemezni fogja. Megalapítását várakozás előzte meg, működését remény kíséri, eredményeit támogatás segíti - bontotta ki Patyi András a három hívószót. A támogatás körébe tartozik az a belső, egyetemi pályázat is, amit az az intézmény munkatársai számára ír ki, tudományos fokozatuk megszerzésének teljes vagy részbeni anyagi támogatására (képzési és fokozatszerzési költségeik átvállalása útján). Ezt az egyetem előző évi takarékos gazdálkodása teszi lehetővé.

Az ünnepélyes tanévnyitót megtisztelte jelenlétével Biró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára is, aki köszöntőjében történelmi jelentőségűnek nevezte a doktori iskola indulását, mely szerinte a közigazgatás-tudomány önálló műhelyének alapítását jelenti.

Az ünnepségen vette át Prof. Dr. Bukovics István, a doktori iskola vezetője a szervezet alapítólevelét Prof. Dr. Szakály Sándor tudományos rektorhelyettestől, az Egyetemi Doktori Tanács elnökétől.

Egy tudományág fejlődésének megvannak a maga szakaszai – mondta Bukovics István az okirat átvétele után. A közigazgatás-tudomány most jutott el oda, hogy megfeleljen a tudományos paradigma koncepciónak: van módszere, modellje, értékismérve – beszélt a professzor a közigazgatás-tudományról. Hozzátette: a fiatal tudományág már nemcsak a jelenségek követésére alkalmas, hanem proaktív is tud lenni.

A Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált és az Oktatási Hivatal által regisztrált doktori képzés elindulása egy több évtizedes folyamat eredménye, melynek során a közigazgatás, mint tudomány megjelent, és önálló tudományággá vált a társadalomtudományok területén. A doktori iskola a következő hat átfogó kutatási területet hirdeti meg:

 • közjog és közigazgatás,
 • állam és társadalom,
 • közmenedzsment,
 • állam és ökonómia,
 • közigazgatás a nemzetközi és európai térben,
 • emberi erőforrás.

Ezeken belül 69 kutatási téma közül választhattak a jelentkezők, akik 46 kiemelkedő tudású professzor és tudományos szakember irányításával folytathatják tanulmányaikat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában összesen 45 doktorandusz hallgató kezdi meg tanulmányait idén ősszel.

Cimkék: KDI

Egységes közszolgálati tárgyak, új doktori iskola a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Az új tanévtől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapszakos hallgatói közszolgálati közös modult is teljesítenek, s elindul a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola - mondta Patyi András, az intézmény rektora egy hétfői háttérbeszélgetésen újságíróknak.

Az alapszakosok másfél, két évre elosztva 15 közös tantárgyat - köztük alkotmányjogot, katasztrófavédelmi alapokat, hadelméletet - tanulnak. Ennek lényege, hogy a hallgatók megismerjék a társhivatásokat - mondta Patyi András, hozzátéve, hogy a tananyag tartalmazza a közigazgatási alapvizsga követelményeit is. Az új tanévben a honvédelmi tisztképzésben több új szak is indul, a képzés pedig 8 félévesre bővül.

A rektor tájékoztatása szerint szeptemberben megkezdi működését az ország első és egyetlen közigazgatás-tudományi doktori iskolája. A Hadtudományi és a Katonai Műszaki Doktori Iskola már működik, s folytatják a rendészettudományi doktori iskola megindításához szükséges előkészületeket is, amellyel teljessé válik a képzés.

Szólt arról is, hogy az egyetemet első helyen választó diákok aránya 20 százalékkal, vagyis mintegy ezer fővel nőtt az előző évihez képest. Legtöbben a nemzetközi igazgatás szakra, illetve a bűnügyi igazgatás bűnügyi nyomozó szakirányra jelentkeztek. Az évet 2200 elsőéves kezdi meg, szemben a tavalyi 1900-zal. Patyi András elmondta, folytatják a kormányablakok ügyintézőinek képzését is. A szakirányú továbbképzések most kezdődnek, a középfokú képzésben pedig nyáron ingyenes tanfolyamon vettek részt az érintettek.

Forrás: MTI

Cimkék: KDI

Bukovics István az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője

Prof Dr. Patyi András rektor Prof. Dr. Bukovics Istvánt nevezte ki a Közigazgatás-tudományi Karon működő doktori iskola vezetőjének. A 2018. május 21-ig szóló kinevezésre azt követően került sor, hogy az eddig a tisztséget megbízott vezetőként ellátó professzor által vezetett doktori iskola megkapta a támogatást a Magyar Akkreditációs Bizottságtól, az Oktatási Hivatal pedig az intézményt nyilvántartásba vette.

A tervek szerint 30 levelező és 3-5 nappali képzésben tanuló hallgatóval kezdi meg működését szeptemberben az NKE KTK Doktori Iskolája. A jelentkezési felhívás júniusban jelenik meg az egyetem honlapján. 

Cimkék: KDI