Szűkítés


Kiválasztott Címke

nyílt nap

Minden Címke 150


Jelenleg 5 bejegyzés található nyílt nap cimkével

Nyílt napok az NKE-n

  • image

Központi nyílt napokkal várja a képzései iránt érdeklődő fiatalokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A november és január végi rendezvényeken nemcsak tájékoztatást kaphatnak a résztvevők a képzésekről, hanem bemutatókon, kiállításokon is részt vehetnek, és lehetőségük lesz például a rendészeti fizikai alkalmassági vizsgálat elvégzésére is.

Az NKE három alkalommal is tart központi nyílt napot a felvételit megelőző időszakban. A pályaválasztás előtt állókat november 24-én és 25-én, valamint január 27-én 10 órától várják a Ludovika Campuson. A központi nyílt napok elsődleges házigazdái az Államtudományi és Közigazgatási, a Rendészettudományi, valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok karok, de a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK), a Víztudományi Kar (VTK), valamint a Katasztrófavédelmi Intézet is bemutatkozik az eseményeken.

 A rendezvényeken megjelenők információkat kaphatnak az egyetem karain és intézeteiben zajló képzések mellett a többi között a hallgatói önkormányzat és a szakkollégiumok munkájáról, az Erasmus mobilitási programokról, a felvételi követelményekről, valamint a sportolási lehetőségekről. A karok külön bemutatókkal is készülnek majd, a rendészeti képzés iránt érdeklődők pedig akár ki is próbálhatják majd a fizikai felvételi mozgásformáit.

A nyílt nap résztvevői megismerkedhetnek a Ludovika Campuson található épületekkel is, így például a történelmi emlékhelynek nyilvánított Ludovika Főépülettel, valamint a nemrég átadott új oktatási épülettel és a Rendészettudományi Kar speciális épületével. Az érdeklődők megtekinthetik majd a campuson található kollégiumokat is.

A VTK és a HHK saját otthonában is várja majd a látogatókat. A VTK november 22-én és január 24-én Baján, a HHK a Katasztrófavédelmi Intézettel kiegészülve pedig január 26-án a Hungária krt.-i campusán fogadja a képzések iránt érdeklődőket.

A részletes programok hamarosan elérhetők lesznek az egyetem honlapján és Facebook oldalán.

Cimkék: nyílt nap

Bemutatkoztak az államtudományi és közigazgatási képzések

  • f ek ep
  • dsc7506 2
  • dsc7515 2
  • dsc7533 2
  • dsc7536 2
  • dsc7551 2
  • dsc7554 2
  • dsc7577 2
  • dsc7621 2
  • dsc7632 2
  • dsc7641 2
  • dsc7672 2
  • dsc7676 2
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem második nyílt napját az Államtudományi és Közigazgatási Kar tartotta, hagyományteremtő módon a Ludovika Campus falai között. A kar meglévő képzései mellett bemutatkozott az új államtudományi osztatlan mesterképzés is. A nyílt nap során az érdeklődő végzősök megismerkedhettek a kar képzési struktúrájával, jövőbeli fejlesztéseivel és hallgatói életével.

Az előadásokat Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora nyitotta meg beszédével, amelyet a magyar katonai és közszolgálati képzés történeti áttekintésével kezdett, ismertetve a Ludovika Akadémia építését, a magyar nyelvű katonatiszti képzés elindítását, a NKE létrejöttét, valamint államtudományi egyetemmé válását. Előadásából kiderült, hogy az NKE képzései főként a végrehajtó hatalmi ágat érintik, amelynek központi része a kormányzás, a katonai védelem és tevékenység, valamint a közigazgatás, azon belül is a civil és rendészeti igazgatási terület. A rektor kifejtette, hogy az ÁKK munkássága felöleli a történeti, államfejlődési kérdéseket, kormányzástani és igazgatási ismereteket, a közigazgatási jogot és alkotmányjogot, különböző közigazgatási és szakigazgatási területeket, folyamatszervezési feladatokat, az emberi erőforrás és személyi állomány vizsgálatát, magánjogot és civilisztikát, közpénzügyeket, valamint az elektronikus közigazgatási ismereteket. „Egyetemünk egy rendkívül komoly központi fejlesztés haszonélvezője és megvalósítója. Azonban nem ez az egyetlen magyarországi felsőoktatási intézmény, amely komoly fejlesztési forrásokat kap, de ez az egyetlen egyetem, ahol 30 éves lemaradást kell bepótolni.” – mondta Patyi András az NKE idő- és szükségszerű infrastrukturális fejlesztéséről, amely során felépül a Ludovika Campus és megújul a közszolgálati képzés.

 „Mire készít fel ez az egyetem?” – tette fel a kérdést Prof. Dr. Kiss Norbert, az NKE továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese, majd meg is válaszolta: „Az állam szolgálatára”. A rektorhelyettes felhívta a figyelmet, hogy az egyetem különleges felsőoktatási képzési portfóliója nem mindenki számára ajánlott, elengedhetetlen hozzá, hogy a jelentkező megfelelő tudással és tehetséggel, valamint a haza iránt alázattal, becsülettel és tisztelettel rendelkezzen. Kifejtette, hogy az itt végzettek feladata a későbbi munkájuk során a problémamegoldás lesz. „Jogot tanulnak, de nem lesznek jogászok. Gazdaságtant tanulnak, de nem lesznek közgazdászok. Olyan szakember lesz Önökből, aki nagyon sok mindenhez ért, ennek megfelelően nagyon sok féle probléma megoldására alkalmas és képes.” – mondta. Kiss Norbert kiemelte, hogy az NKE a magyar felsőoktatás egyik legdinamikusabban és leggyorsabban fejlődő egyeteme, amelyet a tavalyi év során a HVG országos felsőoktatási rangsora a 3. legjobb magyar egyetemnek választott.

Az Orczy-kert területén, közel 33 hektáron jelenleg is zajló Ludovika Campus beruházási projektet Dr. Horváth József, az NKE főtitkára mutatta be egy interaktív előadás keretében. Kiemelte, hogy az NKE-n jelenleg is dinamikus campusfejlesztés folyik, amely a 21. század egyik legnagyobb egyetemfejlesztése is egyben. A tervek szerint 2017-ben az ÁKK már az új oktatási épületben kezdheti meg az őszi szemesztert, emellett jelenleg építés alatt áll az NKE sportkomplexuma, lovardája, lőtere, szárnyépülete, multifunkcionális rendezvényterme, valamint a rendészeti képzés speciális oktatási épülete és kollégiuma is.

Prof. Dr. Kiss György, az ÁKK dékánja az előadásában kifejtette, hogy nem könnyű behatárolni azt, hogy pontosan milyen területen tanul egy államigazgatási, közigazgatási szakember. Véleménye szerint ez egy komplex irányítási, vezetési, szervezési rendszer, amelyet Magyary Zoltán, a közigazgatás-tudomány atyja is az egyik legbonyolultabb emberi tevékenységnek nevezett. Kiss György kiemelte, hogy a professzionális közigazgatáshoz elengedhetetlen egy olyan személyi állomány, közhivatalnoki kar képzése, amely versenyképes mind a nemzetközi és a versenyszférával szemben. A karon folyó képzések célját a következő gondolatban összegezte: „Ha innen kikerül valaki, bárhol helyezkedik el a közigazgatásban, bármelyik területre megy, azokat az alapokat megszerzi, amire a gyakorlati tapasztalatok megszerezhetők. Nyilvánvaló, hogy a részletek, a gyakorlati munka során, a gyakorlatba lesznek elsajátíthatók, ugyanakkor az alapokat itt kell, itt szükséges megteremteni.”

Dr. Budai Balázs, az ÁKK mb. oktatási dékánhelyettese a karon induló szakokat és szakirányokat ismertette. 2017 szeptemberétől a közigazgatás-szervező alapképzés a meglévő szakirányok mellett adóigazgatási szakiránnyal bővült. Az alapképzés során megszerzett ismereteket továbbra is a közigazgatási mesterképzési szakon bővíthetik a hallgatók. Az újdonságnak számító államtudományi 5 éves osztatlan, doktori címet adó mesterképzés is bemutatásra került, amely hatalmas érdeklődésnek örvendett a megjelent diákok körében. Budai Balázs továbbá ismertette a tervezett oktatásfejlesztési terveket és a diplomás hallgatók elhelyezkedési lehetőségeit.

Dr. Peres Zsuzsanna tudományos és nemzetközi dékánhelyettes a hallgatói tehetséggondozásról és mobilitási lehetőségekről tartott előadást. Az ÁKK-n rengeteg módon ki tud teljesedni a hallgató az előadások és szemináriumok mellett a tudományos életbe, hiszen két kari szakkollégium és számos tudományos diákkör várja az aktív egyetemi polgárokat. Nemzetközi kapcsolat és mobilitási lehetőségek terén is igen sokszínű a kar, amelyet az egyetemi képzés során érdemes minél jobban kihasználni minden hallgatónak.

Az utolsó előadásban Böszörményi Balázs, az NKE ÁKK Hallgatói Önkormányzatának elnöke köszöntötte a megjelent végzős diákokat és vezette be őket az igencsak aktív kari hallgatói életbe.

Az előadások után bemutató tanórák következtek, ahol az érdeklődő diákok megismerkedhettek az ÁKK-n oktatott államtudományi és közigazgatási kurzusokkal. Kiss György dékán „Az értékektől az alapjogokig” címmel tartott interaktív előadást, Prof. Dr. Halász Iván intézetvezető pedig „Az államformák dilemmái a modern korban” című szemináriumával vezette be a hallgatóságot az alkotmányjog rejtelmeibe. A bemutató tanórák mellett workshopokkal is készült a kar, tájékoztató standokkal várták a zsibongóban a végzősöket és a szülőket, ahol a dékáni hivataltól és a tanulmányi osztálytól, valamint a hallgatói önkormányzattól és a szakkollégiumoktól szerezhettek értékes információkat az ÁKK-s egyetemi életről. A kar dolgozói és hallgató ismertették a felvételi menetét, a szakmai gyakorlati rendszert, külföldi mobilitási pályázatokat és ösztöndíj lehetőségeket, emellett bemutatták a hallgatók érdekképviseleti és szakkollégiumi struktúráját, valamint igyekeztek megválaszolni minden felmerülő kérdést. A rendezvény zárásaként az érdeklődők felfedező túrára indulhattak a Ludovika Campuson, ahol kis csoportokban mutatták be az ÁKK-s hallgatók a Ludovika Akadémiát és az újonnan épített 600 fős Orczy-úti Kollégiumot.

További információ a felvételiről és az NKE által nyújtott képzésekről: http://felveteli.uni-nke.hu


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: nyílt nap, 2017

Kitárja kapuit az NKE

  • img 0645

Ismét megnyitja kapuit az érdeklődő diákok előtt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem: január 13-án a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (Hungária körút 9-11.), 14-én az Államtudományi és Közigazgatási Kar (Ludovika tér 2.), 27-én a Rendészettudományi Kar (Farkasvölgyi út 12.), míg 28-án a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (Ludovika tér 2.) rendez nyílt napot.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzési kínálata folyamatosan bővül, emellett épül az egységes elhelyezkedést biztosító Ludovika Campus is. Jövő szeptembertől már itt tanulhatnak majd a Rendészettudományi Kar (RTK) és az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK) hallgatói is. Ennek jegyében az ÁKK már a Ludovika Főépületben tartja meg nyílt napját, ahol a leendő hallgatók megismerkedhetnek a kar képzéseivel, a karrierlehetőségekkel, információt kaphatnak például az ösztöndíj lehetőségekről is.

Bár a Rendészettudományi Kar is költözik jövőre a Ludovikára, az év eleji nyílt napot még a Farkasvölgyi úti campusukon tartják, a gyakorlati jellegű programok miatt.  A diákok így például tonfa- és intézkedéstaktikai bemutatót is láthatnak, valamint lehetőségük lesz a fizikai alkalmassági gyakorlatok megtekintésére és kipróbálására. Fontos információkat kaphatnak a rendészeti képzések iránt érdeklődők a fizikai, egészségügyi, pszichológiai alkalmassági felvételi követelményekről és a pályaalkalmassági vizsgálatokról is.

A rendészetihez hasonlóan, a katonai pályát választók esetében is meghatározóak az elméleti képzések mellett a gyakorlati tevékenységek.  A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon (HHK) rendezett nyílt napon a képzésekről való tájékoztató mellett a diákok testnevelési és alaki bemutatót is láthatnak, valamint részt vehetnek egészségügyi alkalmassági tanácsadáson. A leendő hallgatók a rendezvényen több harci járművet is megtekinthetnek, így például harckocsikat, tűzszerész robotokat és többféle drónt is. Emellett a katasztrófavédelmi képzésekkel is megismerkedhetnek az érdeklődők. 

Február elsején ünnepli kétéves fennállását a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, amelynek január 28-i nyílt napján megjelenő diákok tájékozódhatnak a többi között a kar képzési kínálatáról, ösztöndíj lehetőségeiről, és ERASMUS programjairól is.

Bővebb információt képzéseinkről, a felvételivel kapcsolatos tudnivalókról a felveteli.uni-nke.hu oldalunkon lehet olvasni.

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: nyílt nap, 2016

Megnyíltak a kapuk a KTK-n

  • dsc 6643 2
  • dsc 6570 2
  • dsc 6580 2
  • dsc 6617 2
  • dsc 6574 2
  • dsc 6594 2
  • dsc 6435 2
  • dsc 6454 2
  • dsc 6462 2
  • dsc 6468 2
  • dsc 6476 2
  • dsc 6487 2
  • dsc 6491 2
  • dsc 6499 2
  • dsc 6508 2
  • dsc 6520 2
  • dsc 6528 2
 • Előző
 • Következő

Több száz érdeklődő mellett tartották meg a Közigazgatás-tudományi Kar nyílt napját, ahol a jelenlévők az alap- és mesterképzések mellett információt kaphattak a különböző ösztöndíj-lehetőségekről, a szakmai gyakorlatokról és az idegennyelv- tanulás lehetőségeiről. Emellett élménybeszámolót tartottak a kar volt hallgatói és bemutatkozott a Hallgatói Önkormányzat is.


Az ötödik évét megkezdő Nemzeti Közszolgálati Egyetemet mutatta be előadásában Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora beszédében szólt az egyetem történeti értelemben legrégebbi jogelődjének, a Ludovika Katonai Akadémiának a megalapításáról, amelyben nagy szerepe volt a közadakozásnak. „Ennek létrehozására ötször annyi felajánlás érkezett, mint a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására”- fogalmazott Patyi András. A rektor kiemelte, hogy az NKE 2012-es indulását a közszolgálat új, átfogó megközelítése tette lehetővé, amely szerint az egyenruhás képzésben résztvevőknek adott esetben a civil közigazgatásban is meg kell állni a helyüket. Így jöhetett létre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amelyben egyszerre valósul meg a katonai, a rendészeti és a közigazgatási felsőoktatási képzés. Az NKE négy kara közül az egyik a Közigazgatás-tudományi Kar, amely küldetése, hogy a civil közigazgatás számára nevelje ki a szakembereket, akik az itt szerzett diplomával, jó eséllyel helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon. Az itt tanulók az állam működtetésével kapcsolatos minden fontos ismeretet megszerezhetnek, így tulajdonképpen államtudományi karnak is tekinthetjük az intézményt - tette hozzá Patyi András. A rektor beszédében szólt arról is, hogy a kar leendő hallgatói egyre modernebb környezetben sajátíthatják el a különböző ismereteket. Ebben a tanévben már rendelkezésre áll az új 600 fős új kollégium a Ludovika Campus területén, ahol további jelentős fejlesztések lesznek a következő években. Patyi András hozzátette, hogy mindez mintegy 40 milliárd forintból valósul meg, ami soknak tűnhet, de az NKE jogelőd intézményeit - a többi egyetemmel ellentétben - nem fejlesztették az elmúlt évtizedekben. „25-30 éves elmaradást pótol ez a beruházás”- emelte ki a rektor. Patyi András elmondta, hogy a terveik szerint a KTK hallgató a következő tanévet már a Campus területén kezdhetik meg.

A 90-es évek elején a képzési-foglalkoztatási rendszer többpólusúvá válásával felértékelődött a közszolgálat szerepe, amelynek mindig is jó szakmai bázisa volt a 70-es években még államigazgatási főiskolaként létrejövő intézmény - mondta előadásában Prof. Dr. Kiss György. A KTK dékánja szerint az állam működtetése komplex ismereteket igényel, mivel az egyre nagyobb szerepet kap az élet minden területén. „A közigazgatás mindig egy stabil, biztos felvevőpiac azok számára, akik komoly szakmai tudással rendelkeznek. Ezt a tudást a karunkon teljes mértékben elsajátíthatják” – fogalmazott Kiss György.

A hivatásrendek között átjárhatóságáról is beszélt előadásában dr. Peres Zsuzsanna. A KTK dékánhelyettese szerint a közös modul tantárgyai lehetővé teszik, hogy az NKE hallgatói az egyenruhás és civil képzésekben egyaránt otthonosan mozogjanak. Kiemelte, hogy a KTK-n nagyon erős a nyelvi képzés, amely lehetővé teszi, hogy nemcsak itthon, hanem külföldön is tudják teljesíteni szakmai gyakorlatukat a hallgatók.

A nyílt napon a közigazgatás-szervező alapképzésről Dr. Temes István, míg a mesterképzésről Prof. Dr. Lentner Csaba tartott előadást. Az egyetem alapításában hallgatói vezetőként résztvevő Kovács Zsolt ma már tudja, jó döntés hozott annak idején, amikor a KTK jogelőd intézményébe felvételizett. Ma már több éves munkatapasztalattal a háta mögött bátran ajánlja a kar képzéseit a felvételi előtt álló fiataloknak.

A nyílt napra az ország számos középiskolájából érkeztek fiatalok, akik ismerőseiktől sok jót hallottak az intézményről és az itt folyó hallgatói életről. Többen kiemelték, hogy azért is vonzó számukra a közigazgatás-tudományi képzés, mert az itt megszerzett diplomával jó esélyük lehet a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. Informálódni, tájékozódni jöttek, hogy jól átgondolt döntést tudjanak hozni a jövőjükről - fogalmaztak többen is.

A több száz érdeklődő részételével megtartott rendezvényen a jelenlévők információt kaphattak a felvételi eljárásról, a hallgatói pénzügyekről, a diákhitelről és az Erasmus ösztöndíjról is. A nyílt nap résztvevői megtekinthették a KTK különböző szervezeti egységeit, így a nemrég átadott új, 600 fős Orczy úti kollégiumot is, amely egy új lehetőség a leendő hallgatók elszállásolására. A kar jelenleg a Gellért-hegy lábánál, a Ménesi úton található, de a tervek szerint a következő tanévet már a Ludovika Campuson kezdhetik meg a KTK hallgatói.

A kar a hazai közigazgatási képzés intézményi bázisa, ahol a közigazgatás-szervező alapképzésén két szakirányon, míg a közigazgatási mesterképzésén három szakirányon végezhetik tanulmányaikat a hallgatók.  A kar képzéseire jelentkezők tanulmányaik során olyan korszerű államtudományi és közigazgatási ismereteket sajátíthatnak el, amelyek szükségesek a közigazgatás működtetéséhez, az igazgatási munka szervezéséhez, a döntés-előkészítéshez és a végrehajtáshoz. A hallgatók a közismereti tárgyak mellett megismerik az államtudományok és a jog alapjait, a jogalkotás, jogalkalmazás módszereit is. Az itt végzett hallgatók jó eséllyel helyezkedhetnek el a közigazgatás különböző területein.


Szöveg: Szöőr Ádám

Cimkék: nyílt nap, 2016

A KTK-n nyílnak meg először a kapuk

  • dsc 5447 b

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem négy kara közül elsőként a Közigazgatás-tudományi Kar képzéseivel és programjaival ismerkedhetnek meg január 8-án a leendő hallgatók, akik megtekinthetik az egyetem új, 600 fős Orczy úti kollégiumát is.


A kar a hazai közigazgatási képzés intézményi bázisa, ahol a közigazgatás-szervező alapképzésén két szakirányon, míg a közigazgatási mesterképzésén három szakirányon végezhetik tanulmányaikat a hallgatók.  A kar képzéseire jelentkezők tanulmányaik során olyan korszerű államtudományi és közigazgatási ismereteket sajátíthatnak el, amelyek szükségesek a közigazgatás működtetéséhez, az igazgatási munka szervezéséhez, a döntés-előkészítéshez és a végrehajtáshoz. A hallgatók a közismereti tárgyak mellett megismerik az államtudományok és a jog alapjait, a jogalkotás, jogalkalmazás módszereit is. Az itt végzett hallgatók jó eséllyel helyezkedhetnek el a közigazgatás különböző területein.


A nyílt napon, amely hivatalosan Prof. Dr. Patyi András köszöntőjével veszi kezdetét, a szakirányok bemutatása mellett szó lesz az ösztöndíj-lehetőségekről, a szakmai gyakorlatokról és az idegen-nyelvi képzésekről is. Emellett a kar volt hallgatói tartanak élménybeszámolót, valamint bemutatkozik a Hallgatói Önkormányzat is. A jelenlévők információt kaphatnak a felvételi eljárásról, a hallgatói pénzügyekről, a diákhitelről és az Erasmus ösztöndíjról is. A nyílt nap résztvevői megtekinthetik a KTK különböző szervezeti egységeit és a nemrég átadott új, 600 fős Orczy úti kollégiumot is, amely a leendő hallgatók otthona lesz a 2016 őszétől. A tervek szerint a következő tanévet már a Ludovika Campuson kezdhetik meg a KTK hallgatói.


A rendezvény részletes programját itt tekintheti meg:

http://ktk.uni-nke.hu/oktatas/felvetelizoknek/nyilt-napok-a-ktk-n


Szöveg: Szöőr Ádám

Cimkék: nyílt nap, 2016