A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola munkatársai

A KDI vezetője:

Prof. Dr. Kiss György DSc, egyetemi tanár

Email:

Szobaszám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar
Oktatási Épület 349. (1183 Budapest, Üllői út 82.)

 

A KDI koordinátora:

Dr. Molnár Viktória Zsuzsanna

Tel: 432-9000/20197

Email: 

Szobaszám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar
Oktatási Épület 350. (1183 Budapest, Üllői út 82.)

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola kutatási-terület vezetői

01. Állam- és közigazgatástörténet

Prof. Dr. Jakab Éva, Prof. Dr. Horváth Attila

02. Jogtudomány

Prof. Dr. Papp Tekla, Prof. Dr. Patyi András

03. Közigazgatási szervezéstan és szociológia

Prof. Dr. Tózsa István

04. Gazdaságtudományok

Prof. Dr. Halmai Péter

05. Államtudomány és kormányzástan

Prof. Dr. Halász Iván

06. Nemzetközi és Európa tanulmányok

Dr. habil Koller Boglárka

07. A közigazgatás személyi állománya

Prof. Dr. Kiss György


A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola oktatói és témavezetői

Az oktatók listája és szakmai önéletrajza az Országos Doktori Tanács oldalán itt található.

A témevezetők listája és szakmai önéletrajza az Országos Doktori Tanács oldalán itt található.